Module 3: vergunningsoverleg.

De werkzaamheden in deze module kunnen bestaan uit het voeren van vooroverleg met de gemeente (bijvoorbeeld indien uw plan niet binnen het bestemmingsplan past), het toelichten van het bouwplan bij de welstandscommissie of technisch overleg met instanties als de brandweer.
Aan de hand van de plannen zal met u in overleg worden vastgesteld in hoeverre deze module noodzakelijk is.