Module 6: bouwbegeleiding en oplevering.

Tijdens de bouw kan de Goedkoopste Architect de bouw begeleiden, toezicht op het werk houden, meer- en minderwerk beheren en het werk opleveren. Deze module is alleen beschikbaar in een straal van 50 km. rondom Leiden; dit om de kosten zo laag mogelijk te houden.