Tarieven: 
Op basis van uw plannen en de door u gewenste modules ontvangt u zo spoedig mogelijk een gespecificeerde offerte. De Goedkoopste Architect werkt op basis van vaste prijsafspraken, inclusief een vaste vergoeding voor onkosten als reis-, communicatie- en kopiëerkosten.  De tarieven kunnen laag blijven door eigen kosten (kantoor, secretariaat, etc) zo minimaal mogelijk te houden; U krijgt zoveel mogelijk waar voor uw geld.

Voorwaarden: 
Op de door de Goedkoopste Architect uitgevoerde werken voor consumenten is de CR2006 (Consumentenregeling 2006) zoals opgesteld door de BNA van toepassing, waarvan u een exemplaar bij uw offerte zult ontvangen.

Voor professionele opdrachtgevers is de DNR (De Nieuwe Regeling) zoals opgesteld door de BNA van toepassing, waarvan u een exemplaar bij uw offerte zult ontvangen.