Module 1: gegevens verzamelen.

Ten behoeve van het ontwerp en een goede tekening voor de bouwaanvraag (ofwel omgevingsvergunning activiteit bouwen) zijn diverse gegevens nodig. U kunt deze zelf aanleveren of door de Goedkoopste Architect laten verzamelen. De vereiste gegevens als foto’s, tekeningen bestaande toestand, bestemmingsplan en kadastrale gegevens worden door de Goedkoopste architect verzameld.
Indien het noodzakelijk blijkt dat er ter plekke dient te worden ingemeten zal u dit van tevoren worden gemeld.